FOTOWOLTAIKA

wpis w: OFERTA | 0

Panele fotowoltaiczne stały się w ostatnich latach szczególnie popularne w gospodarstwach domowych jako sposób na pozyskiwanie taniej i ekologicznej energii elektrycznej. Nie ma wątpliwości, że ich instalacja to jednak spory wydatek inwestycyjny, na który pewnie nie wszyscy mogliby sobie pozwolić, gdyby nie system dofinansowań, jaki w tym czasie rozwinął się w naszym kraju. Dzięki różnym programom pomocowym, w znacznym stopniu pokrywającym koszty inwestycyjne, łatwiej podjąć kluczową dla każdego gospodarstwa decyzję o przejściu na energię pozyskiwaną z promieni słonecznych. Kluczową, bo mającą istotny wpływ na funkcjonowanie domu – przede wszystkim w kwestii oszczędzania na rachunkach za prąd.

Kto wykłada pieniądze?

Przede wszystkim należy nadmienić, że dofinansowanie może przyjąć różne formy. W pierwszym przypadku mówimy o pomocach zwrotnych w postaci pożyczek, które po latach trzeba będzie oczywiście zwrócić. W drugim – o pomocy bezzwrotnej. Ponadto możemy wyróżnić dofinansowania oferowane przez instytucje rządowe lub samorządowe, a także przez instytucje prywatne (niskooprocentowane kredyty, oferowane przez banki). Pozostając przy programach publicznych, zarówno tych ogólnopolskich, jak i lokalnych, ważnym czynnikiem, dzięki któremu można liczyć na mnogość programów dotyczących finansowania instalacji fotowoltaicznych, jest Unia Europejska. A w szczególności zalecenia długoterminowe, jakie wydawane są dla każdego kraju członkowskiego. Według tych zaleceń miks energetyczny Polski do 2020 roku powinien w przynajmniej 15 procentach składać się odnawialnych źródeł energii. Choć z Unii Europejskiej idzie ekologiczny impuls, działania muszą podjąć same państwa członkowskie, a ostateczna decyzja należy oczywiście do obywateli.

Warunki dofinansowania

Warunki dofinansowania zależą oczywiście od zapisów poszczególnych programów. Najwięcej z nich dotyczy fotowoltaiki – z różnych przyczyn. Przede wszystkim jest ona najmniej kontrowersyjna społecznie i łatwa do zintegrowanego wykorzystania niezależnie od obiektu. Na poziomie ogólnopolskich przykładem programu dofinansowań jest Energia Plus – a raczej będzie, bo w chwili obecnej znajduje się jeszcze w przygotowaniu. Będzie miał on na celu w poważnym stopniu rozwinąć rynek prosumencki w Polsce, wspierając powstawanie nowych instalacji OZE (ale de facto głównie fotowoltaiki) do 500 kW. Program Energia Plus będzie szansą przede wszystkim dla małych i średnich przedsiębiorstw, dla których koszty związane z energią elektryczną często mają kluczowe znaczenie dla funkcjonowania całego biznesu.

W perspektywie samorządowej programy dofinansowania instalacji fotowoltaicznych organizują Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz władze wojewódzkie na terenach danych gmin z wykorzystaniem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Pewne jest natomiast to, że programy dofinansowań dla instalacji prosumenckich opartych o odnawialne źródła energii nie znikną w najbliższym czasie, gdyż rządowe plany zakładają ich poważny rozwój. Dość wspomnieć, że pod koniec marca bieżącego roku minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz szacowała, że powstałe w tym roku instalacje prosumenckie będą odpowiadały jednemu blokowi energetycznemu o mocy 200 MW. Można być pewnym, że podejście to zostanie utrzymane niezależnie od przyszłych ewentualnych przetasowań na scenie politycznej.

Kwota dofinansowania

Kwoty dofinansowań również siłą rzeczy są różne i tak jak warunki zależą od poszczególnych programów, jednak z reguły stanowią one pokaźną część inwestycji, a często mogą sięgać nawet do 100 procent wszystkich kosztów. Zależy też czy mówimy o dotacji, czy o pożyczce. Na przykład w programie „Czyste powietrze”, realizowanym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, będzie się można ubiegać – w przypadku dotacji – o dofinansowanie w wysokości od 40 do 90 procent kosztów kwalifikowanych (maksymalne koszty kwalifikowane to 53 tysiące złotych), w zależności od tego, jaki jest dochód na osobę w danym gospodarstwie rolnym. Będzie można starać się także o niskooprocentowane pożyczki na okres do 15 lat.

Pomoc na wyciągnięcie ręki

Jak więc widać, pozyskanie dofinansowania nie jest kwestią trudną, patrząc na mnogość programów pomocowych. Warto podjąć ten wysiłek, zwłaszcza że kwoty, jakie można dostać lub pożyczyć na korzystnych warunkach, nie są małe, a sama inwestycja zwraca się relatywnie szybko. W dobie powszechnego trendu przechodzenia na produkcję energii z odnawialnych źródeł (nie tylko na poziomie makro, ale również jeśli mowa o mikroinstalacjach) chwila obecna jest świetnym momentem na podjęcie decyzji o instalacji paneli. Skorzystają na tym wszyscy – w pierwszej kolejności środowisko, no i nasze portfele.

SERWIS

wpis w: OFERTA | 0

Oferujemy pełen zakres usług serwisowych instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych. Wykonujemy okresowe przeglądy i konserwację urządzeń i instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Zalecamy przeprowadzanie przeglądów minimum dwa razy w roku – przed rozpoczęciem sezonu (wiosna) i po jego zakończeniu (jesień).

Zapraszamy do współpracy!

Serwis klimatyzacji (klimatyzatory typu split, multisplit, VRF):

 • czyszczenie, dezynfekcja i odgrzybianie jednostek wewnętrznych
 • czyszczenie/wymiana filtrów w jednostkach wewnętrznych
 • gruntowne czyszczenie jednostek zewnętrznych
 • sprawdzenie szczelności instalacji freonowej wraz z uzupełnieniem freonu w przypadku jego braku
 • sprawdzenie drożności instalacji odprowadzenia skroplin
 • przegląd instalacji zasilania urządzeń
 • wymiana baterii w sterowniku bezprzewodowych, w przypadku jej zużycia
 • naprawy instalacji i urządzeń (na życzenie klienta)

Serwis wentylacji (wentylatory, centrale wentylacyjne i inne elementy):

 • przegląd techniczny instalacji i urządzeń wentylacyjnych,
 • dostawa i wymiana filtrów powietrza,
 • pomiary skuteczności instalacji wentylacji wraz z regulacją,
 • pomiary głośności instalacji wentylacji
 • naprawy instalacji i urządzeń (na życzenie klienta).

REGULACJA I POMIARY WENTYLACJI

wpis w: OFERTA | 0

ajmujemy się regulacją instalacji wentylacyjnych i pomiarami skuteczności działania instalacji wentylacyjnych.

Przygotowujemy kompleksową dokumentację, z przeprowadzonych regulacji i pomiarów skuteczności działania instalacji wentylacyjnej, wymaganą przez służby odbiorowe dopuszczające obiekt budowlany do użytkowania.

Na życzenie klienta wykonujemy również:

próby szczelności instalacji wentylacyjnych

pomiary hałasu emitowanego przez urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne.

WYKONAWSTWO

wpis w: OFERTA | 0

Nasza firma świadczy kompleksowe usługi w zakresie montażu instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Zajmujemy się montażem układów klimatyzacji i wentylacji w domach, biurach i obiektach przemysłowych i innych. Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego zlecenia oraz profesjonalną realizację. Zapewniamy wysoką jakość wykonywanych prac oraz udzielamy gwarancji na wszystkie realizowane przez nas usługi.

Oferujemy również pomoc w doborze optymalnych rozwiązań układów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, które przekładają się na oszczędności inwestycyjne i eksploatacyjne.

KLIMATYZACJA

wpis w: OFERTA | 0

Wśród urządzeń klimatyzacyjnych najpowszechniejsze są klimatyzatory typu split. Ich budowa opiera się na dwóch zasadniczych elementach – jednostce zewnętrznej i wewnętrznej. Oba elementy połączone są ze sobą rurami miedzianymi, przez które przepływa czynnik chłodniczy. Jednostka zewnętrzna – agregat skraplający zlokalizowany jest zazwyczaj poza schładzanym pomieszczeniem. Sterowanie urządzeniami tego typu odbywa się z poziomu sterownika bezprzewodowego lub przewodowego.

Klimatyzatory typu SPLIT mogą pracować w technologii ON/OFF lub INVERTER. Pierwsza z nich polega na włączaniu i wyłączaniu urządzenia w zależności od pomiaru termostatu. Druga opcja daje możliwość płynnej regulacji mocy urządzenia przy zachowaniu zadanej temperatury.

Układy klimatyzacji typu multisplit pozwalają na podłączenie kilku jednostek wewnętrznych do jednego agregatu zewnętrznego. Każde urządzenie wewnętrzne może być swobodnie regulowane. Ograniczenie do jednej jednostki zewnętrznej przy wielu jednostkach wewnętrznych pozwala na zaoszczędzenie miejsca na zewnątrz. Plusem jest możliwość dowolnej konfiguracji klimatyzatorów (ścienne, kasetonowe, podstropowe, przypodłogowe).

Układy klimatyzacji typu VRF (Variable Refrigerant Flow) to układy o zmiennym przepływie czynnika chłodniczego. Technologia VRF polega na regulacji przepływu czynnika chłodniczego w zależności od zapotrzebowania na chłód. Zaletą systemu jest dopasowanie wydajności urządzeń do panujących warunków. Układ VRF może być bardzo rozbudowany, dlatego jest częstym rozwiązaniem w biurowcach i innych większych obiektach. Sterowanie odbywa się indywidualnie z poziomu sterownika dla każdego urządzenia lub centralnie z wykorzystaniem komunikacji BMS.

Rozwój technologii w dziedzinie klimatyzacji sprawił, że możemy posłużyć się klimatyzatorem do ogrzania, dzięki wbudowanej pompie ciepła. Gwarantuje to komfort w pomieszczeniu o każdej porze roku.

Katalogi i cenniki klimatyzatorów 2019 :