REGULACJA I POMIARY WENTYLACJI

wpis w: OFERTA | 0

ajmujemy się regulacją instalacji wentylacyjnych i pomiarami skuteczności działania instalacji wentylacyjnych.

Przygotowujemy kompleksową dokumentację, z przeprowadzonych regulacji i pomiarów skuteczności działania instalacji wentylacyjnej, wymaganą przez służby odbiorowe dopuszczające obiekt budowlany do użytkowania.

Na życzenie klienta wykonujemy również:

próby szczelności instalacji wentylacyjnych

pomiary hałasu emitowanego przez urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne.